Door de fusie neemt Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV over en de fusie werkt boekhoudkundig terug tot 1 januari 2010. Voor deze fusie werd fiscale zekerheid bekomen.

Als gevolg van de fusie door overneming werd het kapitaal van Lotus Bakeries NV verhoogd met 1.900.003,65 EUR, om het te brengen op 3.400.003,65 EUR door de creatie van 439.701 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen Lotus Bakeries en die werden uitgereikt tegen de 371.241 aandelen van Bisinvest.

De ruilverhouding bedraagt 1,1844 Lotus Bakeries aandelen ten opzichte van één Bisinvest aandeel. Door de fusie werd Lotus Bakeries eigenaar van 470.175 eigen aandelen die Bisinvest bezat en de algemene vergadering heeft dan ook beslist om deze 470.175 eigen aandelen te vernietigen. Het totaal aantal aandelen Lotus Bakeries na de fusie daalt van 803.037 naar 772.563.

Door de fusie neemt Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV over en de fusie werkt boekhoudkundig terug tot 1 januari 2010. Voor deze fusie werd fiscale zekerheid bekomen. Als gevolg van de fusie door overneming werd het kapitaal van Lotus Bakeries NV verhoogd met 1.900.003,65 EUR, om het te brengen op 3.400.003,65 EUR door de creatie van 439.701 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen Lotus Bakeries en die werden uitgereikt tegen de 371.241 aandelen van Bisinvest. De ruilverhouding bedraagt 1,1844 Lotus Bakeries aandelen ten opzichte van één Bisinvest aandeel. Door de fusie werd Lotus Bakeries eigenaar van 470.175 eigen aandelen die Bisinvest bezat en de algemene vergadering heeft dan ook beslist om deze 470.175 eigen aandelen te vernietigen. Het totaal aantal aandelen Lotus Bakeries na de fusie daalt van 803.037 naar 772.563.