De niet-geauditeerde tussentijdse financiële staten van Dexia NV op 30 september 2012 toonden immers een negatief eigen vermogen, dat vooral het gevolg was van de aanzienlijke waardevermindering die Dexia NV heeft opgetekend op zijn belang in Dexia Crédit Local S.A., waardoor een beraadslaging van de Buitengewone algemene vergadering zich opdrong.

Om het geordende ontmantelingsplan van de groep Dexia te kunnen voortzetten, heeft de Buitengewone algemene vergadering ook haar goedkeuring verleend aan een kapitaalverhoging voor Dexia NV, voorbehouden aan de Belgische en Franse Staat, waarvan het bedrag van 5,5 miljard EUR werd bepaald op basis van de hypotheses van het bijgestelde ordentelijke ontmantelingsplan dat de Staten op 14 december 2012 bij de Europese Commissie hebben ingediend.

Deze kapitaalverhoging zal uiterlijk op 31 december 2012 worden doorgevoerd, na het verkrijgen van de vereiste wettelijke en reglementaire bevoegdverklaringen en de goedkeuring van de Europese Commissie.

Dexia NV zal overgaan tot de uitgifte van preferente aandelen, waarop de Belgische en Franse Staat inschrijven voor een prijs van 0,19 EUR per aandeel, die, conform artikel 598 van het Belgische wetboek van vennootschappen, overeenstemt met het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de beslissing van de raad van bestuur, genomen op 14 november 2012, om aan de Buitengewone algemene vergadering de kapitaalverhoging voor te stellen.

De niet-geauditeerde tussentijdse financiële staten van Dexia NV op 30 september 2012 toonden immers een negatief eigen vermogen, dat vooral het gevolg was van de aanzienlijke waardevermindering die Dexia NV heeft opgetekend op zijn belang in Dexia Crédit Local S.A., waardoor een beraadslaging van de Buitengewone algemene vergadering zich opdrong. Om het geordende ontmantelingsplan van de groep Dexia te kunnen voortzetten, heeft de Buitengewone algemene vergadering ook haar goedkeuring verleend aan een kapitaalverhoging voor Dexia NV, voorbehouden aan de Belgische en Franse Staat, waarvan het bedrag van 5,5 miljard EUR werd bepaald op basis van de hypotheses van het bijgestelde ordentelijke ontmantelingsplan dat de Staten op 14 december 2012 bij de Europese Commissie hebben ingediend. Deze kapitaalverhoging zal uiterlijk op 31 december 2012 worden doorgevoerd, na het verkrijgen van de vereiste wettelijke en reglementaire bevoegdverklaringen en de goedkeuring van de Europese Commissie. Dexia NV zal overgaan tot de uitgifte van preferente aandelen, waarop de Belgische en Franse Staat inschrijven voor een prijs van 0,19 EUR per aandeel, die, conform artikel 598 van het Belgische wetboek van vennootschappen, overeenstemt met het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel tijdens de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de beslissing van de raad van bestuur, genomen op 14 november 2012, om aan de Buitengewone algemene vergadering de kapitaalverhoging voor te stellen.