Deze kapitaalverhoging zal ook worden voorbehouden voor de institutionele investeerders en de uitgifteprijs, die is voorgesteld voor deze kapitaalverhoging, is vastgelegd op 6,70 EUR per aandeel.

Verdere details in verband met de kapitaalverhoging onder toegestaan kapitaal zijn opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen en kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap onder de sectie 'Investeerders'.

Verdere informatie met betrekking tot de aandeelhoudersvergadering die beslist over de kapitaalverhoging zal tijdig verspreid worden samen met de formele uitnodigingen voor deze vergadering.

Deze kapitaalverhoging zal ook worden voorbehouden voor de institutionele investeerders en de uitgifteprijs, die is voorgesteld voor deze kapitaalverhoging, is vastgelegd op 6,70 EUR per aandeel. Verdere details in verband met de kapitaalverhoging onder toegestaan kapitaal zijn opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen en kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap onder de sectie 'Investeerders'. Verdere informatie met betrekking tot de aandeelhoudersvergadering die beslist over de kapitaalverhoging zal tijdig verspreid worden samen met de formele uitnodigingen voor deze vergadering.