Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd gisteren 05.12.2013 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda.

Ze kon geldig beraadslagen en keurde de volgende belangrijkste agendapunten goed. De notulen van de Algemene Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van gisteren 05.12.2013, zullen ten laatste op 19.12.2013 beschikbaar zijn op de website van Cofinimmo (www.cofinimmo.com).

Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd gisteren 05.12.2013 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda. Ze kon geldig beraadslagen en keurde de volgende belangrijkste agendapunten goed. De notulen van de Algemene Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van gisteren 05.12.2013, zullen ten laatste op 19.12.2013 beschikbaar zijn op de website van Cofinimmo (www.cofinimmo.com).