Indien het vereiste quorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op 29 april 2014, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. Indien het geval zich voordoet, zal deze tweede Vergadering onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering plaatsvinden.

Indien het vereiste quorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op 29 april 2014, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. Indien het geval zich voordoet, zal deze tweede Vergadering onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering plaatsvinden.