Zodoende heeft zij beslist om over te gaan tot de herkwalificatie van de reserves afkomstig van de variaties in de reële waarde van de gebouwen, die tot dan als onbeschikbaar waren gepresenteerd, bij de "beschikbare reserves" in de zin van artikel 617 van het Vennootschappenwetboek.

Deze wijziging maakt de uitkering van een dividend technisch mogelijk. 2.144.732 aandelen van Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, of dus 71,96 % van de bestaande aandelen, aangezien het vereiste quorum en de meerderheid aldus perfect zijn bereikt.

Zodoende heeft zij beslist om over te gaan tot de herkwalificatie van de reserves afkomstig van de variaties in de reële waarde van de gebouwen, die tot dan als onbeschikbaar waren gepresenteerd, bij de "beschikbare reserves" in de zin van artikel 617 van het Vennootschappenwetboek. Deze wijziging maakt de uitkering van een dividend technisch mogelijk. 2.144.732 aandelen van Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, of dus 71,96 % van de bestaande aandelen, aangezien het vereiste quorum en de meerderheid aldus perfect zijn bereikt.