De nettowinst daalde over de verslagperiode met 69% tot €237 mln, tegenover €758 mln tijdens het derde kwart van vorig jaar. De omzet daalde over de verslagperiode met 19% tot nog €12,8 mrd.

In een toelichting op de cijfers zei BASF dat de markten zich op een laag niveau lijken te stabiliseren. De gang van zaken in de komende maanden valt moeilijk te voorspellen, gezien de geringe volatiliteit.

De nettowinst daalde over de verslagperiode met 69% tot €237 mln, tegenover €758 mln tijdens het derde kwart van vorig jaar. De omzet daalde over de verslagperiode met 19% tot nog €12,8 mrd. In een toelichting op de cijfers zei BASF dat de markten zich op een laag niveau lijken te stabiliseren. De gang van zaken in de komende maanden valt moeilijk te voorspellen, gezien de geringe volatiliteit.