De EBIT viel, zonder rekening te houden met eenmalige factoren, met 58% terug tot €985 mln. In verschillende divisies werd een sterke terugval van de verkochte volumes vastgesteld. De divisie Agricultural Solutions bleef sterk presteren.

In een toelichting op de cijfers gaf BASF aan dat er nog altijd geen sprake is een turnaround op de markt. Sinds het begin van dit jaar is de vraag naar chemische producten blijven dalen, waardoor de resultaten onder druk blijven staan.

De EBIT viel, zonder rekening te houden met eenmalige factoren, met 58% terug tot €985 mln. In verschillende divisies werd een sterke terugval van de verkochte volumes vastgesteld. De divisie Agricultural Solutions bleef sterk presteren. In een toelichting op de cijfers gaf BASF aan dat er nog altijd geen sprake is een turnaround op de markt. Sinds het begin van dit jaar is de vraag naar chemische producten blijven dalen, waardoor de resultaten onder druk blijven staan.