De winstdaling was zowel het gevolg van een terugval in de verkopen als gevolg van de recessie als van de kosten verbonden aan de overname van de Zwitserse branchegenoot Ciba.

De omzet bedroeg over de verslagperiode €12,50 mrd, of een daling met 23,30% in vergelijking met het kwartaal voordien.

Financieel directeur Kurt Bock zei in een toelichting op de cijfers dat er mogelijk een bodem in zicht komt, maar dat er nog geen signalen zijn die in de richting van een duidelijke opleving kunnen wijzen.

De winstdaling was zowel het gevolg van een terugval in de verkopen als gevolg van de recessie als van de kosten verbonden aan de overname van de Zwitserse branchegenoot Ciba.De omzet bedroeg over de verslagperiode €12,50 mrd, of een daling met 23,30% in vergelijking met het kwartaal voordien. Financieel directeur Kurt Bock zei in een toelichting op de cijfers dat er mogelijk een bodem in zicht komt, maar dat er nog geen signalen zijn die in de richting van een duidelijke opleving kunnen wijzen.