De stijging van de omzet over de eerste zes maanden bedroeg 28%. De EBIT voor eenmalige factoren kwam op halfjaarbasis 96% hoger uit. In een toelichting op de cijfers zei BASF dat de optimalisatie van de portefeuille vruchten heeft afgeworpen.

De groei-impuls was in alle regio's merkbaar, waarbij de actviteiten in de chemiesector een nieuw recordniveau bereikten. BASF verwacht een matig economisch herstel in de tweede helft van 2010.

De EBIT zou een duidelijke verbetering te zien geven. Voor het lopende boekjaar wordt een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld.

De stijging van de omzet over de eerste zes maanden bedroeg 28%. De EBIT voor eenmalige factoren kwam op halfjaarbasis 96% hoger uit. In een toelichting op de cijfers zei BASF dat de optimalisatie van de portefeuille vruchten heeft afgeworpen. De groei-impuls was in alle regio's merkbaar, waarbij de actviteiten in de chemiesector een nieuw recordniveau bereikten. BASF verwacht een matig economisch herstel in de tweede helft van 2010. De EBIT zou een duidelijke verbetering te zien geven. Voor het lopende boekjaar wordt een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld.