De belangrijkste reden voor die vrees is de veronderstelling dat het terugvallen van de overheidsinvesteringen de economische groei gaat doen afzwakken. Biggs spreekt van grote vergissingen gemaakt door de VS-overheid.

Zijn hedge fund is nog maar voor 40% long belegd, waar dat in juni nog ongeveer voor 70% was. Hij is voorlopig alleen nog in een aantal consumentenaandelen long gericht.

Biggs ging eerst uit van een gewone economische groeivertraging, maar rekent nu effectief op een recessie. Die zou twee of drie kwartalen kunnen aanslepen en uiteraard de bedrijfsresultaten fors doen dalen. Tegen die achtergrond sluit hij een correctie op Wall Street met nog eens 10 tot 15% niet uit.

De belangrijkste reden voor die vrees is de veronderstelling dat het terugvallen van de overheidsinvesteringen de economische groei gaat doen afzwakken. Biggs spreekt van grote vergissingen gemaakt door de VS-overheid. Zijn hedge fund is nog maar voor 40% long belegd, waar dat in juni nog ongeveer voor 70% was. Hij is voorlopig alleen nog in een aantal consumentenaandelen long gericht. Biggs ging eerst uit van een gewone economische groeivertraging, maar rekent nu effectief op een recessie. Die zou twee of drie kwartalen kunnen aanslepen en uiteraard de bedrijfsresultaten fors doen dalen. Tegen die achtergrond sluit hij een correctie op Wall Street met nog eens 10 tot 15% niet uit.