Bart Van Craeynest (Petercam): "Er is evenwel weinig reden om daar euforisch over te doen. Na een fraaie eerste jaarhelft schakelt de Belgische economie de komende maanden naar een lagere versnelling. Het volgende anderhalve jaar blijft de economische groei allicht tussen een magere 1 en 1,5% hangen. Er zijn evenwel talrijke risico's die de internationale en dus ook de Belgische conjunctuurvooruitzichten overschaduwen, met dreigende recessiescenario's in de VS en de eurozone op kop. Daarnaast springt de Europese schuldencrisis er bovenuit."

De Belgische overheidsfinanciën lijken redelijk onder controle, zolang de rente niet fors oploopt. Dat laatste hangt evenwel vooral af van de maatregelen op Europees niveau om de schuldencrisis op te lossen. Een eventuele Belgische regering zou op dat vlak nog weinig verschil maken.

Van Craeynest: "Ondertussen dreigt het opmerkelijke herstel de arbeidsmarkt alweer tegen haar grenzen te duwen. Ondanks de lage werkgelegenheidsgraad ondervinden bedrijven nu al moeilijkheden om geschikte arbeidskrachten te vinden. Dat vormt een belangrijke bedreiging voor het groeipotentieel van de economie. Om de noodzakelijke structurele maatregelen op dat vlak uit te werken, is wel dringend een functionerende regering nodig."

Bart Van Craeynest (Petercam): "Er is evenwel weinig reden om daar euforisch over te doen. Na een fraaie eerste jaarhelft schakelt de Belgische economie de komende maanden naar een lagere versnelling. Het volgende anderhalve jaar blijft de economische groei allicht tussen een magere 1 en 1,5% hangen. Er zijn evenwel talrijke risico's die de internationale en dus ook de Belgische conjunctuurvooruitzichten overschaduwen, met dreigende recessiescenario's in de VS en de eurozone op kop. Daarnaast springt de Europese schuldencrisis er bovenuit." De Belgische overheidsfinanciën lijken redelijk onder controle, zolang de rente niet fors oploopt. Dat laatste hangt evenwel vooral af van de maatregelen op Europees niveau om de schuldencrisis op te lossen. Een eventuele Belgische regering zou op dat vlak nog weinig verschil maken. Van Craeynest: "Ondertussen dreigt het opmerkelijke herstel de arbeidsmarkt alweer tegen haar grenzen te duwen. Ondanks de lage werkgelegenheidsgraad ondervinden bedrijven nu al moeilijkheden om geschikte arbeidskrachten te vinden. Dat vormt een belangrijke bedreiging voor het groeipotentieel van de economie. Om de noodzakelijke structurele maatregelen op dat vlak uit te werken, is wel dringend een functionerende regering nodig."