Bart Van Craeynest (Petercam) "Daarbij werden ze geholpen door buffersystemen als tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering. Het aantal gewerkte uren nam met 2,3% af. Werkgevers hebben al ondervonden dat ze in betere tijden moeilijk geschikte werknemers kunnen vinden. Daardoor zijn ze als het iets minder gaat niet snel geneigd te snoeien in hun personeelsbestand. Een gelijkaardige dynamiek zal ook de komende maanden de impact van de recessie op de werkgelegenheid beperken. Doorheen 2012 zal het aantal jobs stagneren tot licht afnemen. Bedrijven zullen de economische malaise opnieuw opvangen via een aanpassing van het aantal gewerkte uren waardoor de werkgelegenheid vrij goed stand zal houden."

Bart Van Craeynest (Petercam) "Daarbij werden ze geholpen door buffersystemen als tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering. Het aantal gewerkte uren nam met 2,3% af. Werkgevers hebben al ondervonden dat ze in betere tijden moeilijk geschikte werknemers kunnen vinden. Daardoor zijn ze als het iets minder gaat niet snel geneigd te snoeien in hun personeelsbestand. Een gelijkaardige dynamiek zal ook de komende maanden de impact van de recessie op de werkgelegenheid beperken. Doorheen 2012 zal het aantal jobs stagneren tot licht afnemen. Bedrijven zullen de economische malaise opnieuw opvangen via een aanpassing van het aantal gewerkte uren waardoor de werkgelegenheid vrij goed stand zal houden."