Bart Van Craeynest (Petercam) "Sinds de lente zakten de meeste grondstoffenprijzen onder druk van het verslechterende internationale conjunctuurklimaat opnieuw terug. Die beweging zal in 2012 doorsijpelen in de inflatiecijfers. De inflatie zal de komende maanden snel afkoelen en kan tegen de zomer opnieuw onder 2% duiken. Tegen die achtergrond zal de gezondheidsindex allicht al in januari de spilindex overschrijden wat zal leiden tot een aanpassing van lonen en uitkeringen. In de rest van het jaar moet evenwel geen nieuwe overschrijding verwacht worden. Dat wordt eerder iets voor 2013."

Bart Van Craeynest (Petercam) "Sinds de lente zakten de meeste grondstoffenprijzen onder druk van het verslechterende internationale conjunctuurklimaat opnieuw terug. Die beweging zal in 2012 doorsijpelen in de inflatiecijfers. De inflatie zal de komende maanden snel afkoelen en kan tegen de zomer opnieuw onder 2% duiken. Tegen die achtergrond zal de gezondheidsindex allicht al in januari de spilindex overschrijden wat zal leiden tot een aanpassing van lonen en uitkeringen. In de rest van het jaar moet evenwel geen nieuwe overschrijding verwacht worden. Dat wordt eerder iets voor 2013."