Bart De Smet, CEO van Ageas, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Wij zijn het jaar begonnen met aanzienlijk betere financiële en operationele resultaten dan vorig jaar in alle verzekeringssegmenten, met verdere ruimte voor verbetering op een aantal terreinen. Het eerste kwartaal wordt traditioneel beschouwd als een zeer uitdagend kwartaal. Desondanks toonden de combined ratio's van onze Britse en Belgische Niet-levenactiviteiten, vooral in Auto, een positieve ontwikkeling, in lijn met onze objectieven. Dit weerspiegelt de corrigerende maatregelen die in de afgelopen kwartalen zijn genomen. Het herstel in Brand verliep enigszins trager door de strenge winteromstandigheden. De winstgevendheid van onze Levenactiviteiten hield goed stand gedreven door de resultaten in Azië en Continentaal Europa, terwijl België de voornaamste bijdrage blijft leveren."

De commerciële resultaten van Ageas waren globaal in lijn met de verwachtingen: de verdere ontplooiing van Tesco Underwriting in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in een hoger premie-inkomen in Niet-Leven. Het premie-inkomen Leven in Azië bleef vrijwel stabiel en consolideerde zich op het recordniveau van vorig jaar. Continentaal Europa noteerde een premiedaling.

De Smet: "De Algemene Rekening wordt gekenmerkt door een fors hogere reële waarde van de RPN(I)-verplichting ten gevolge van de hogere waardering van de CASHES, waardoor het groepsresultaat negatief uitkwam. Op basis van deze resultaten kunnen wij onze verwachtingen voor het volledige jaar herbevestigen met een premie-inkomen dat ten minste gelijk moet zijn aan dat van 2010 en een verwacht verbeterd financieel resultaat van onze verzekeringsactiviteiten, onder voorbehoud van belangrijke gebeurtenissen buiten onze controle. Het resultaat van de Algemene Rekening blijft naar verwachting volatiel, zoals in het afgelopen kwartaal opnieuw is gebleken. Samenvattend is dit eerste kwartaal een bemoedigend begin van het jaar, met nog veel werk voor de boeg en het engagement van het management om het nog beter te doen in de komende kwartalen."

Bart De Smet, CEO van Ageas, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Wij zijn het jaar begonnen met aanzienlijk betere financiële en operationele resultaten dan vorig jaar in alle verzekeringssegmenten, met verdere ruimte voor verbetering op een aantal terreinen. Het eerste kwartaal wordt traditioneel beschouwd als een zeer uitdagend kwartaal. Desondanks toonden de combined ratio's van onze Britse en Belgische Niet-levenactiviteiten, vooral in Auto, een positieve ontwikkeling, in lijn met onze objectieven. Dit weerspiegelt de corrigerende maatregelen die in de afgelopen kwartalen zijn genomen. Het herstel in Brand verliep enigszins trager door de strenge winteromstandigheden. De winstgevendheid van onze Levenactiviteiten hield goed stand gedreven door de resultaten in Azië en Continentaal Europa, terwijl België de voornaamste bijdrage blijft leveren." De commerciële resultaten van Ageas waren globaal in lijn met de verwachtingen: de verdere ontplooiing van Tesco Underwriting in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in een hoger premie-inkomen in Niet-Leven. Het premie-inkomen Leven in Azië bleef vrijwel stabiel en consolideerde zich op het recordniveau van vorig jaar. Continentaal Europa noteerde een premiedaling. De Smet: "De Algemene Rekening wordt gekenmerkt door een fors hogere reële waarde van de RPN(I)-verplichting ten gevolge van de hogere waardering van de CASHES, waardoor het groepsresultaat negatief uitkwam. Op basis van deze resultaten kunnen wij onze verwachtingen voor het volledige jaar herbevestigen met een premie-inkomen dat ten minste gelijk moet zijn aan dat van 2010 en een verwacht verbeterd financieel resultaat van onze verzekeringsactiviteiten, onder voorbehoud van belangrijke gebeurtenissen buiten onze controle. Het resultaat van de Algemene Rekening blijft naar verwachting volatiel, zoals in het afgelopen kwartaal opnieuw is gebleken. Samenvattend is dit eerste kwartaal een bemoedigend begin van het jaar, met nog veel werk voor de boeg en het engagement van het management om het nog beter te doen in de komende kwartalen."