"De trends die we waargenomen hebben bij het eerste kwartaal zetten zich door in het tweede trimester met een omzetrealisatie die achterloopt op de bestellingen. Barco's 1H14 resultaten zijn onder meer het gevolg van een aantal structurele issues in LiveDots en Controlekamers en een materieel tijdsverschil in de conversie van bestellingen naar omzet in combinatie met een ongunstig wisselkoersverloop."

En verder: "Terwijl de resultaten van onze eerste jaarhelft achterbleven ten opzichte van de marktverwachtingen, houdt het bedrijf vast aan de verdere uitvoering van zijn strategisch plan. We zijn een aantal bijkomende maatregelen aan het uitvoeren om de kosten verder af te bouwen en om de verkoop aan te zwengelen voor die divisies die het moelijk hebben."

"Als gevolg van deze maatregelen en op basis van een stevig orderboek, verwachten we betere resultaten te kunnen voorleggen in de tweede jaarhelft van dit jaar ten op zichte van de tweede jaarhelft van vorig jaar. Voor het volledige jaar daarentegen verwachten we een omzet en een EBITDA bijdrage die licht lager zal zijn dan in 2013."

"Zoals eerder gemeld, evalueren we verschillende voorstellen en blijken van interesse voor enkele van onze activiteiten. We houden aan ons voornemen om in de komende weken te beslissen of hieraan mogelijk gevolg zal worden gegeven."

"De trends die we waargenomen hebben bij het eerste kwartaal zetten zich door in het tweede trimester met een omzetrealisatie die achterloopt op de bestellingen. Barco's 1H14 resultaten zijn onder meer het gevolg van een aantal structurele issues in LiveDots en Controlekamers en een materieel tijdsverschil in de conversie van bestellingen naar omzet in combinatie met een ongunstig wisselkoersverloop." En verder: "Terwijl de resultaten van onze eerste jaarhelft achterbleven ten opzichte van de marktverwachtingen, houdt het bedrijf vast aan de verdere uitvoering van zijn strategisch plan. We zijn een aantal bijkomende maatregelen aan het uitvoeren om de kosten verder af te bouwen en om de verkoop aan te zwengelen voor die divisies die het moelijk hebben." "Als gevolg van deze maatregelen en op basis van een stevig orderboek, verwachten we betere resultaten te kunnen voorleggen in de tweede jaarhelft van dit jaar ten op zichte van de tweede jaarhelft van vorig jaar. Voor het volledige jaar daarentegen verwachten we een omzet en een EBITDA bijdrage die licht lager zal zijn dan in 2013." "Zoals eerder gemeld, evalueren we verschillende voorstellen en blijken van interesse voor enkele van onze activiteiten. We houden aan ons voornemen om in de komende weken te beslissen of hieraan mogelijk gevolg zal worden gegeven."