Bovendien leverde ook de verkoper van een dochter fondsbeheerder winst op. De nettowinst bedroeg over het boekjaar £9,39 mrd, tegenover maar £4,38 mrd over het boekjaar 2008.

Het resultaat van de bank overtrof de verwachtingen van de analisten, want die hadden gerekend op een nettowinst van maar £8,78 mrd. De vooruitzichten van de bank voor het lopende boekjaar klonken voorzichtig optimistisch.

Bovendien leverde ook de verkoper van een dochter fondsbeheerder winst op. De nettowinst bedroeg over het boekjaar £9,39 mrd, tegenover maar £4,38 mrd over het boekjaar 2008. Het resultaat van de bank overtrof de verwachtingen van de analisten, want die hadden gerekend op een nettowinst van maar £8,78 mrd. De vooruitzichten van de bank voor het lopende boekjaar klonken voorzichtig optimistisch.