De normale productiecapaciteit bedraagt echter 1,50 miljoen vaten. De analisten zijn het niet eens over de tijdspanne waarin het land zijn olieproductie weer op een aanvaardbaar niveau zal krijgen.

De ramingen daaromtrent variëren van zes maanden tot enkele jaren. Alvorens de herstellingswerken aan de olie-installaties kunnen opgestart worden, moet eerst de rust in het land zijn teruggekeerd.

De normale productiecapaciteit bedraagt echter 1,50 miljoen vaten. De analisten zijn het niet eens over de tijdspanne waarin het land zijn olieproductie weer op een aanvaardbaar niveau zal krijgen. De ramingen daaromtrent variëren van zes maanden tot enkele jaren. Alvorens de herstellingswerken aan de olie-installaties kunnen opgestart worden, moet eerst de rust in het land zijn teruggekeerd.