Voorlopig op het droge onderstreept een groep marktwaarnemers want er hangen nog steeds honderden miljarden niet afgewikkelde (en bijna waardeloos geworden) afgeleide producten boven de sector. De banken zouden nog tientallen zelfs honderden extra miljarden nodig hebben om de verliezen bij te passen. Een extra herkapitalisatie zou zich opdringen. In het Verenigd Koninkrijk zijn daar de voorbije dagen ballonnetjes over opgelaten. Verschillende topmensen binnen de banksector lijken alvast een tweede ronde te verwachten. "We hebben de schaapjes nog lang niet op het droge," hoorden we onlangs een CEO van een vooraanstaande bank recent zeggen. De publicatie van vierdekwartaalcijfers de komende weken zal zeker druk op de ketel brengen want het afgelopen trimester was op zijn zachtst gezegd zeer uitdagend.

Interbancaire markt optimistisch

De interbancaire markt lijkt alvast uit te gaan van een meer optimistisch scenario. Op de geld- of interbancaire markten worden de tarieven voor financiële instrumenten op (zeer) korte termijn gezet en het wantrouwen tussen instellingen opgemeten. Het vertrouwen tussen de financiële instellingen is de voorbije maand wat teruggekeerd en de markt heeft zich wat genormaliseerd.

De referentierente die gebruikt wordt voor leningen en kredieten tussen banken, de Libor of London Interbank Offered Rate zit alvast in een neerwaartse tendens. Dit betekent dat banken een kleinere rentevergoeding vragen aan elkaar om geld uit te lenen. Ter herinnering: er wordt een Libor-rente berekend voor verschillende munten en verschillende looptijden variërend van 1 dag tot en met 1 jaar. Vandaag noteert de Libor op drie maanden voor de dollar op 1,41125%, het laagste niveau sinds juni 2004. Ook op kortere en langere looptijden en bij andere munten kan hetzelfde fenomeen worden waargenomen. Op vrijdag 10 oktober toen de scheeftrekkingen op de geldmarkt het grootst was, bedroeg diezelfde Libor 4,83% terwijl het verschil met de officiële rentevoeten van de centrale banken op 300 basispunten uitkwam. Dit laatste cijfer schommelt nu rond de 100 basispunten. De agressieve renteverlagingen van verschillende centrale banken met als kampioen de Amerikaanse Federal Reserve, die zijn driemaands rente haast op 0% heeft geparkeerd, steken de Libor een handje toe. Hetzelfde geldt trouwens voor het verstrekken van een hele resem overheidsgaranties aan banken.

De komende weken en maanden zal de richting van de Libor in dollar maar ook in euro (Euribor genaamd) aantonen of er een tweede steunronde komt of niet.

Voorlopig op het droge onderstreept een groep marktwaarnemers want er hangen nog steeds honderden miljarden niet afgewikkelde (en bijna waardeloos geworden) afgeleide producten boven de sector. De banken zouden nog tientallen zelfs honderden extra miljarden nodig hebben om de verliezen bij te passen. Een extra herkapitalisatie zou zich opdringen. In het Verenigd Koninkrijk zijn daar de voorbije dagen ballonnetjes over opgelaten. Verschillende topmensen binnen de banksector lijken alvast een tweede ronde te verwachten. "We hebben de schaapjes nog lang niet op het droge," hoorden we onlangs een CEO van een vooraanstaande bank recent zeggen. De publicatie van vierdekwartaalcijfers de komende weken zal zeker druk op de ketel brengen want het afgelopen trimester was op zijn zachtst gezegd zeer uitdagend.Interbancaire markt optimistisch De interbancaire markt lijkt alvast uit te gaan van een meer optimistisch scenario. Op de geld- of interbancaire markten worden de tarieven voor financiële instrumenten op (zeer) korte termijn gezet en het wantrouwen tussen instellingen opgemeten. Het vertrouwen tussen de financiële instellingen is de voorbije maand wat teruggekeerd en de markt heeft zich wat genormaliseerd. De referentierente die gebruikt wordt voor leningen en kredieten tussen banken, de Libor of London Interbank Offered Rate zit alvast in een neerwaartse tendens. Dit betekent dat banken een kleinere rentevergoeding vragen aan elkaar om geld uit te lenen. Ter herinnering: er wordt een Libor-rente berekend voor verschillende munten en verschillende looptijden variërend van 1 dag tot en met 1 jaar. Vandaag noteert de Libor op drie maanden voor de dollar op 1,41125%, het laagste niveau sinds juni 2004. Ook op kortere en langere looptijden en bij andere munten kan hetzelfde fenomeen worden waargenomen. Op vrijdag 10 oktober toen de scheeftrekkingen op de geldmarkt het grootst was, bedroeg diezelfde Libor 4,83% terwijl het verschil met de officiële rentevoeten van de centrale banken op 300 basispunten uitkwam. Dit laatste cijfer schommelt nu rond de 100 basispunten. De agressieve renteverlagingen van verschillende centrale banken met als kampioen de Amerikaanse Federal Reserve, die zijn driemaands rente haast op 0% heeft geparkeerd, steken de Libor een handje toe. Hetzelfde geldt trouwens voor het verstrekken van een hele resem overheidsgaranties aan banken. De komende weken en maanden zal de richting van de Libor in dollar maar ook in euro (Euribor genaamd) aantonen of er een tweede steunronde komt of niet.