Voor Europa is een belangrijke stap voorwaarts gezet, want er is nu meer duidelijkheid geschapen omtrent de vraag wie bij een volgende crisis de rekening zal moeten betalen. Obligatiehouders en depositobezitters kunnen nu mee in de circusring worden getrokken.

Maar is er ook een belangrijk nadeel dat tot dusver meestal over het hoofd werd gezien. Bankieren zal in de toekomst nooit meer hetzelfde zijn, want de banken zullen minder afhankelijk kunnen zijn van deposito's. Ze zullen meer beroep moeten doen op contingent convertible bonds of CoCos.

Voor Europa is een belangrijke stap voorwaarts gezet, want er is nu meer duidelijkheid geschapen omtrent de vraag wie bij een volgende crisis de rekening zal moeten betalen. Obligatiehouders en depositobezitters kunnen nu mee in de circusring worden getrokken. Maar is er ook een belangrijk nadeel dat tot dusver meestal over het hoofd werd gezien. Bankieren zal in de toekomst nooit meer hetzelfde zijn, want de banken zullen minder afhankelijk kunnen zijn van deposito's. Ze zullen meer beroep moeten doen op contingent convertible bonds of CoCos.