-2009: eerste inkrimping van het wereldwijde BBP sinds WO II.

-Nooit eerder gezien kwantitatief monetair beleid en budgettair herstelplan. Alles wordt in het werk gesteld om het herstel te bevorderen.

-De onderkapitalisatie van de banksector bemoeilijkt nog altijd de terugkeer naar een duurzame groei.

-Er wordt pas eind 2009 - begin 2010 een herstel verwacht.

-Ondanks waarderingen die zeer aantrekkelijk lijken, is het nog niet aangewezen om zich bloot te stellen aan risicovolle activa.

-De positieve effecten van de herstelplannen en een opmerkelijke vooruitgang op het vlak van de consolidatie van de balansen van de banken zouden moet aanzetten tot het nemen van meer risico.

-2009: eerste inkrimping van het wereldwijde BBP sinds WO II. -Nooit eerder gezien kwantitatief monetair beleid en budgettair herstelplan. Alles wordt in het werk gesteld om het herstel te bevorderen. -De onderkapitalisatie van de banksector bemoeilijkt nog altijd de terugkeer naar een duurzame groei. -Er wordt pas eind 2009 - begin 2010 een herstel verwacht. -Ondanks waarderingen die zeer aantrekkelijk lijken, is het nog niet aangewezen om zich bloot te stellen aan risicovolle activa. -De positieve effecten van de herstelplannen en een opmerkelijke vooruitgang op het vlak van de consolidatie van de balansen van de banken zouden moet aanzetten tot het nemen van meer risico.