1. Hypotheekverstrekking door de banken wordt gestimuleerd door verruiming van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) door toestemming van het aanhouden van 15% van de daarvoor benodigde ruimte door hypotheken (in plaats van alleen maar

overheidsobligaties en kas). Deze hypothecaire uitzettingen worden dan met een 25% korting opgenomen.

2. Voor retail deposito's wordt nu uitgegaan van een daling van 3% in een crisis in plaats van 5%.

3. Het percentage dat verwacht wordt dat bedrijven in de crisis opnemen van de nog openstaande kredietlimieten wordt op 30% gesteld in plaats van 100%.

4. De ingangsdatum van de LCR regeling wordt 2019 in plaats van 2015. De Net Stable Funding Ratio (NSFR) die van belang is voor de solvabiliteit komt nog ter sprake. De wijziging van de genoemde maatregelen is positief voor de uitbreiding van de

kredietverlening door banken; indirect kan hierdoor hypotheekverstrekking voor de banken meer opbrengen en daardoor ook meer gaan plaatsvinden.

1. Hypotheekverstrekking door de banken wordt gestimuleerd door verruiming van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) door toestemming van het aanhouden van 15% van de daarvoor benodigde ruimte door hypotheken (in plaats van alleen maar overheidsobligaties en kas). Deze hypothecaire uitzettingen worden dan met een 25% korting opgenomen. 2. Voor retail deposito's wordt nu uitgegaan van een daling van 3% in een crisis in plaats van 5%. 3. Het percentage dat verwacht wordt dat bedrijven in de crisis opnemen van de nog openstaande kredietlimieten wordt op 30% gesteld in plaats van 100%. 4. De ingangsdatum van de LCR regeling wordt 2019 in plaats van 2015. De Net Stable Funding Ratio (NSFR) die van belang is voor de solvabiliteit komt nog ter sprake. De wijziging van de genoemde maatregelen is positief voor de uitbreiding van de kredietverlening door banken; indirect kan hierdoor hypotheekverstrekking voor de banken meer opbrengen en daardoor ook meer gaan plaatsvinden.