In de grondstoffensector maakte Johnson Matthey bekend dat de onderliggende winst over het eerste kwartaal met 19% is gestegen. Voor de eerste helft van het boekjaar wordt een significant hogere winst verwacht.

De Brusselse beurs is beter gestemd, met een winst voor de BEL 20 van zowat driekwart procent. Daarmee noteert de index weer in de buurt van de kaap van 2400. De banken liggen goed op koers, Telenet moet terrein prijsgeven.

In de grondstoffensector maakte Johnson Matthey bekend dat de onderliggende winst over het eerste kwartaal met 19% is gestegen. Voor de eerste helft van het boekjaar wordt een significant hogere winst verwacht. De Brusselse beurs is beter gestemd, met een winst voor de BEL 20 van zowat driekwart procent. Daarmee noteert de index weer in de buurt van de kaap van 2400. De banken liggen goed op koers, Telenet moet terrein prijsgeven.