Daarbij zal de Bank of Japan Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, tijdelijk een afwachtende houding aannemen en blijft de yen een belangrijke factor.

De vooruitzichten voor de langere termijn zijn echter goed dankzij de sterke economische gegevens, hoge winstgroei en een

ruim monetair beleid dat nog geruime tijd zal aanhouden.

Wat allocatie betreft blijft de cyclische sectorallocatie gehandhaafd gelet op de verbetering van de huizenmarkten, de arbeidsmarkt en de verwachte toename van de bedrijfsuitgaven.

De overige stabiele groeisectoren blijven onderwogen omdat ING IM van oordeel is dat deze nog altijd te populair en te duur zijn.

Daarbij zal de Bank of Japan Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, tijdelijk een afwachtende houding aannemen en blijft de yen een belangrijke factor. De vooruitzichten voor de langere termijn zijn echter goed dankzij de sterke economische gegevens, hoge winstgroei en een ruim monetair beleid dat nog geruime tijd zal aanhouden. Wat allocatie betreft blijft de cyclische sectorallocatie gehandhaafd gelet op de verbetering van de huizenmarkten, de arbeidsmarkt en de verwachte toename van de bedrijfsuitgaven. De overige stabiele groeisectoren blijven onderwogen omdat ING IM van oordeel is dat deze nog altijd te populair en te duur zijn.