In oktober werd nog uitgegaan van een groei van het BPB met 0,20 tot 0,40% in het huidige boekjaar 2011-2012, boekjaar dat nog loopt tot 31 maart.

Momenteel wordt niet langer uitgegaan van groei, maar wel van een krimp van de economie. Die zou meer bepaald krimpen met 0,30 tot 0,40%, onder andere als gevolg van de eurocrisis.

In oktober werd nog uitgegaan van een groei van het BPB met 0,20 tot 0,40% in het huidige boekjaar 2011-2012, boekjaar dat nog loopt tot 31 maart. Momenteel wordt niet langer uitgegaan van groei, maar wel van een krimp van de economie. Die zou meer bepaald krimpen met 0,30 tot 0,40%, onder andere als gevolg van de eurocrisis.