Elia meldde over het eerste halfjaar een stijging van de geconsolideerde winst uitsluitend dankzij de stijging van de resultaten van 50Hertz (Duitsland). Deze toename is een gevolg van de belangrijke gerealiseerde investeringen in het net en uitzonderlijke effecten.

Het resultaat van Elia (België) blijft negatief beïnvloed door de dalende tienjarige rente op overheidsobligaties. De investeringsprogramma's in België en Duitsland blijven gehandhaafd. Elia plaatste met succes € 350 miljoen eurobonds aan zeer gunstige financiële voorwaarden en heronderhandelde de langlopende kredietfaciliteit voor een bedrag van € 550 miljoen.

Elia meldde over het eerste halfjaar een stijging van de geconsolideerde winst uitsluitend dankzij de stijging van de resultaten van 50Hertz (Duitsland). Deze toename is een gevolg van de belangrijke gerealiseerde investeringen in het net en uitzonderlijke effecten. Het resultaat van Elia (België) blijft negatief beïnvloed door de dalende tienjarige rente op overheidsobligaties. De investeringsprogramma's in België en Duitsland blijven gehandhaafd. Elia plaatste met succes € 350 miljoen eurobonds aan zeer gunstige financiële voorwaarden en heronderhandelde de langlopende kredietfaciliteit voor een bedrag van € 550 miljoen.