Bank Degroof verlaagt het koersdoel voor Umicore van 40 naar 37 euro, het neutraal advies blijft behouden.

Zoals geanticipeerd zijn de marges in de productgerelateerde activiteiten bij Umicore aan het verbeteren - dankzij een toenemende vraag en de positieve effecten van recente kostenbesparende maatregelen.

Deze verbetering is echter niet voldoende om de effecten van lagere inkomsten in Recycling te compenseren.

Naast de impact van lagere metaalprijzen, wordt ook verwacht dat de volumes lager zullen zijn als gevolg van de voorbereidende engineeringwerken en testen voor de geplande uitbreiding van de fabriek in Hoboken.

Umicore verwacht daarom dat de recurrente EBIT voor 2014 tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen zal bedragen, ervan uitgaande dat de huidige marktomstandigheden aanhouden.

Bank Degroof verlaagt het koersdoel voor Umicore van 40 naar 37 euro, het neutraal advies blijft behouden. Zoals geanticipeerd zijn de marges in de productgerelateerde activiteiten bij Umicore aan het verbeteren - dankzij een toenemende vraag en de positieve effecten van recente kostenbesparende maatregelen. Deze verbetering is echter niet voldoende om de effecten van lagere inkomsten in Recycling te compenseren. Naast de impact van lagere metaalprijzen, wordt ook verwacht dat de volumes lager zullen zijn als gevolg van de voorbereidende engineeringwerken en testen voor de geplande uitbreiding van de fabriek in Hoboken. Umicore verwacht daarom dat de recurrente EBIT voor 2014 tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen zal bedragen, ervan uitgaande dat de huidige marktomstandigheden aanhouden.