Bank Degroof publiceerde vandaag een rapport over Ackermans & van Haaren waarin te lezen stond dat de holding opnieuw over momentum beschikt. Het koersdoel werd opgetrokken tot 98 euro.

De financiële markten zagen de laatste dribbelbeweging van Mario Draghi van de Europese Centrale Bank volgens professor Stefan Duchateau van al te ver aankomen, zodat van de laatste beleidsbeslissingen van de ECB slechts een zeer beperkte onmiddellijke impact moet worden verwacht.

De negatieve depositorente, die de ECB nu doorvoerde, was al lang geanticipeerd door de markten en was in ieder geval slechts van symbolische orde, want dit tarief is slechts ontradend bedoeld en meer bepaald enkel gericht op het finale kasoverschot in de Europese banksector, dat uiteindelijk terugvloeit bij de centrale bank. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Bank Degroof publiceerde vandaag een rapport over Ackermans & van Haaren waarin te lezen stond dat de holding opnieuw over momentum beschikt. Het koersdoel werd opgetrokken tot 98 euro. De financiële markten zagen de laatste dribbelbeweging van Mario Draghi van de Europese Centrale Bank volgens professor Stefan Duchateau van al te ver aankomen, zodat van de laatste beleidsbeslissingen van de ECB slechts een zeer beperkte onmiddellijke impact moet worden verwacht. De negatieve depositorente, die de ECB nu doorvoerde, was al lang geanticipeerd door de markten en was in ieder geval slechts van symbolische orde, want dit tarief is slechts ontradend bedoeld en meer bepaald enkel gericht op het finale kasoverschot in de Europese banksector, dat uiteindelijk terugvloeit bij de centrale bank. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.