KBC Bank ziet op dit ogenblik geen reden waarom die uitbetaling ter discussie zou worden gesteld. Cliënten die op bovenvermelde data hun coupons ter inning aanbieden, zullen worden vergoed conform de voorwaarden bepaald in het prospectus.

Bank Degroof heeft vanmorgen het advies voor KBC opgetrokken van 'houden' naar 'accumulate'. Het koersdoel van 13 euro blijft gehandhaafd.

KBC Bank ziet op dit ogenblik geen reden waarom die uitbetaling ter discussie zou worden gesteld. Cliënten die op bovenvermelde data hun coupons ter inning aanbieden, zullen worden vergoed conform de voorwaarden bepaald in het prospectus.Bank Degroof heeft vanmorgen het advies voor KBC opgetrokken van 'houden' naar 'accumulate'. Het koersdoel van 13 euro blijft gehandhaafd.