Bank Degroof handhaaft het neutraal advies voor GIMV, de resultaten van de holding over het boekjaar 2013-14 waren zoals verwacht zwak.

Europa blijf uiteraard een belangrijk aandachtspunt. De lagere rente vergulde volgens professor Stefan Duchateau de bittere pil voor de Zuid-Europese landen en liet de PIIGS-overheden dan ook toe om gretig gebruik te maken van de goedkope financiering op de internationale kapitaalmarkten. De vergaarde middelen werden dan echter kwistig rondgestrooid als verzekering voor een herverkiezing bij een volgende electorale uitdaging.

De boom in vastgoedinvesteringen zorgde voor de rest: De werkgelegenheid kende immers onverhoopte pieken, en het investeringskapitaal stroomde binnen.

Niemand had nog oog voor de dramatische achteruitgang in competitiviteit die gemaskeerd werd door de economische groei versnelling, als gevolg van de overheidsbestedingen en bouwwoede.

De financiële crisis legde dit mechanisme echter abrupt stil. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Bank Degroof handhaaft het neutraal advies voor GIMV, de resultaten van de holding over het boekjaar 2013-14 waren zoals verwacht zwak. Europa blijf uiteraard een belangrijk aandachtspunt. De lagere rente vergulde volgens professor Stefan Duchateau de bittere pil voor de Zuid-Europese landen en liet de PIIGS-overheden dan ook toe om gretig gebruik te maken van de goedkope financiering op de internationale kapitaalmarkten. De vergaarde middelen werden dan echter kwistig rondgestrooid als verzekering voor een herverkiezing bij een volgende electorale uitdaging. De boom in vastgoedinvesteringen zorgde voor de rest: De werkgelegenheid kende immers onverhoopte pieken, en het investeringskapitaal stroomde binnen. Niemand had nog oog voor de dramatische achteruitgang in competitiviteit die gemaskeerd werd door de economische groei versnelling, als gevolg van de overheidsbestedingen en bouwwoede. De financiële crisis legde dit mechanisme echter abrupt stil. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.