Bank Degroof blijft neutraal voor Delhaize, waar de resultaten allesbehalve slecht waren. Die werden wel beïnvloed door een afschrijving op de Servische activiteiten.

Johan Thijs, Groeps-CEO KBC, had volgende commentaar op de vanmorgen gepubliceerde cijfers:

"2014 wordt tot nu toe gekenmerkt door een wereldwijd relatief gunstig economisch klimaat. Het consumenten- en producentenvertrouwen verbeteren en de werkloosheidscijfers dalen. In Europa komen daar lage rentevoeten en een lage inflatie bij. Tegen die achtergrond boekte KBC voor het tweede kwartaal een nettoresultaat van 317 miljoen euro, of 287 miljoen euro op aangepaste basis. In vergelijking met het vorige kwartaal zette de groep uitstekende commerciële resultaten neer. De nettorente-inkomsten zijn gestegen, de kredietvolumes zijn toegenomen en de cliëntendeposito's zijn gegroeid terwijl de wholesalefinanciering daalde. We haalden ook hogere inkomsten uit provisies, vooral in België, Tsjechië en Hongarije. De gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten bleef sterk, ondanks de hogere schadeclaims, vooral door hagelschade in België. Ook is de verkoop van levensverzekeringen licht gestegen. We behielden ook een sterke kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items. De waardeverminderingen op kredieten bleven globaal gezien relatief laag, maar zijn enigszins gestegen voor Ierland. De totale opbrengsten hadden nog altijd te lijden onder negatieve marked-to-marketaanpassingen in de waarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer. Bovendien woog de voorziening van 231 miljoen euro, die werd aangelegd om de gevolgen van de nieuwe Hongaarse wetgeving over particuliere kredieten op te vangen op de resultaten van het kwartaal. De juridische basis van die nieuwe wetgeving zal betwist worden, onder meer ondersteund door de opinie van de Europese Centrale Bank van 28 juli 2014 en haar vraag naar een consultatieronde."

Bank Degroof blijft neutraal voor Delhaize, waar de resultaten allesbehalve slecht waren. Die werden wel beïnvloed door een afschrijving op de Servische activiteiten. Johan Thijs, Groeps-CEO KBC, had volgende commentaar op de vanmorgen gepubliceerde cijfers: "2014 wordt tot nu toe gekenmerkt door een wereldwijd relatief gunstig economisch klimaat. Het consumenten- en producentenvertrouwen verbeteren en de werkloosheidscijfers dalen. In Europa komen daar lage rentevoeten en een lage inflatie bij. Tegen die achtergrond boekte KBC voor het tweede kwartaal een nettoresultaat van 317 miljoen euro, of 287 miljoen euro op aangepaste basis. In vergelijking met het vorige kwartaal zette de groep uitstekende commerciële resultaten neer. De nettorente-inkomsten zijn gestegen, de kredietvolumes zijn toegenomen en de cliëntendeposito's zijn gegroeid terwijl de wholesalefinanciering daalde. We haalden ook hogere inkomsten uit provisies, vooral in België, Tsjechië en Hongarije. De gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten bleef sterk, ondanks de hogere schadeclaims, vooral door hagelschade in België. Ook is de verkoop van levensverzekeringen licht gestegen. We behielden ook een sterke kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items. De waardeverminderingen op kredieten bleven globaal gezien relatief laag, maar zijn enigszins gestegen voor Ierland. De totale opbrengsten hadden nog altijd te lijden onder negatieve marked-to-marketaanpassingen in de waarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer. Bovendien woog de voorziening van 231 miljoen euro, die werd aangelegd om de gevolgen van de nieuwe Hongaarse wetgeving over particuliere kredieten op te vangen op de resultaten van het kwartaal. De juridische basis van die nieuwe wetgeving zal betwist worden, onder meer ondersteund door de opinie van de Europese Centrale Bank van 28 juli 2014 en haar vraag naar een consultatieronde."