Door deze overname verhoogt Leasinvest Real Estate haar Luxemburgse portefeuille met 47,50 miljoen euro. De globale portefeuille rust nu op een evenwichtige onderverdeling in drie volwaardige pijlers: kantoren, opslag en retail.

Bank Degroof spreekt van een strategisch verantwoorde investering en handhaaft een rating 'accumulate' voor Leasinvest.

Door deze overname verhoogt Leasinvest Real Estate haar Luxemburgse portefeuille met 47,50 miljoen euro. De globale portefeuille rust nu op een evenwichtige onderverdeling in drie volwaardige pijlers: kantoren, opslag en retail.Bank Degroof spreekt van een strategisch verantwoorde investering en handhaaft een rating 'accumulate' voor Leasinvest.