Moody's gaf toe dat de mogelijke gevolgen van deze portefeuille al grotendeels door KBC aangegeven waren. Toch blijft de groep nog ruimschoots blootgesteld aan het kredietprobleem.

KBC heeft anderzijds aangegeven dat de derivatenactiviteiten te willen afbouwen. Volgens Bank Degroof verandert er niets aan de business of outlook van de bank. Bank Degroof blijft dan ook koper.

Moody's gaf toe dat de mogelijke gevolgen van deze portefeuille al grotendeels door KBC aangegeven waren. Toch blijft de groep nog ruimschoots blootgesteld aan het kredietprobleem. KBC heeft anderzijds aangegeven dat de derivatenactiviteiten te willen afbouwen. Volgens Bank Degroof verandert er niets aan de business of outlook van de bank. Bank Degroof blijft dan ook koper.