Ondanks een zeer ongunstige algemene context, laten de resultaten van de eerste negen maanden Banimmo toe om een goed boekjaar 2009 te voorzien, zowel op commercieel vlak met nieuwe verhuringen als wat de verkopen betreft.

Op 30 september 2009 bedroeg de gecumuleerde brutohuurinkomst € 14,75 miljoen; of een stijging van 16% in vergelijking met dezelfde periode van 2008, en dit ondanks het verlies in huurinkomsten van het gebouw Atlantic House dat op 10 juli jongstleden werd verkocht.

Banimmo heeft verschillende belangrijke verhuringen kunnen finaliseren, zowel in België in de gebouwen Alma Court en North Plaza, als in Frankrijk in het handelscomplex Clamart (dichtbij Parijs).

De totale bezettingsgraad bereikt een historische hoogtepunt van 90%, er viel geen enkele huurdersfaling te betreuren.

In het eerste semester is Banimmo erin geslaagd haar financiële schuld te consolideren, en dit tijdens de moeilijkste maanden van de bankcrisis.

In het derde trimester heeft Banimmo zich gefocust op het weer doen opleven van haar basisactiviteit, namelijk de verkoop van activa die een matuur stadium hebben bereikt en het zich positioneren voor nieuwe aankopen.

De vastgoedmarkt kende een lichte heropleving in het derde trimester, zowel in België als in Frankrijk. De activiteit blijft echter beduidend lager dan de vorige jaren.

Ondanks deze moeilijke context denkt Banimmo een netto courant resultaat, voor IFRS fair value aanpassingen, te kunnen realiseren dat in lijn is met de resultaten behaald in 2006 en 2007, voor het begin van de crisis.

Ondanks een zeer ongunstige algemene context, laten de resultaten van de eerste negen maanden Banimmo toe om een goed boekjaar 2009 te voorzien, zowel op commercieel vlak met nieuwe verhuringen als wat de verkopen betreft. Op 30 september 2009 bedroeg de gecumuleerde brutohuurinkomst € 14,75 miljoen; of een stijging van 16% in vergelijking met dezelfde periode van 2008, en dit ondanks het verlies in huurinkomsten van het gebouw Atlantic House dat op 10 juli jongstleden werd verkocht. Banimmo heeft verschillende belangrijke verhuringen kunnen finaliseren, zowel in België in de gebouwen Alma Court en North Plaza, als in Frankrijk in het handelscomplex Clamart (dichtbij Parijs). De totale bezettingsgraad bereikt een historische hoogtepunt van 90%, er viel geen enkele huurdersfaling te betreuren. In het eerste semester is Banimmo erin geslaagd haar financiële schuld te consolideren, en dit tijdens de moeilijkste maanden van de bankcrisis. In het derde trimester heeft Banimmo zich gefocust op het weer doen opleven van haar basisactiviteit, namelijk de verkoop van activa die een matuur stadium hebben bereikt en het zich positioneren voor nieuwe aankopen. De vastgoedmarkt kende een lichte heropleving in het derde trimester, zowel in België als in Frankrijk. De activiteit blijft echter beduidend lager dan de vorige jaren. Ondanks deze moeilijke context denkt Banimmo een netto courant resultaat, voor IFRS fair value aanpassingen, te kunnen realiseren dat in lijn is met de resultaten behaald in 2006 en 2007, voor het begin van de crisis.