Deze twee nieuwe kredieten zijn specifiek gekoppeld aan twee vastgoedactiva en maken het mogelijk om het gesyndiceerd krediet weer op een soepele wijze te gebruiken, en zo op acquisitieopportuniteiten te kunnen inspelen.

Deze twee kredieten laten Banimmo toe om haar financieringsbronnen te diversifiëren en tonen ook het vertrouwen van de bankwereld in het bedrijfsmodel van Banimmo en de stevigheid van haar balans aan.

In dit opzicht benadrukt Banimmo dat, na de dividendbetaling die plaats vindt op 28 mei, en rekeninghoudend met de halfjaarlijkse wijzigingen in de reële waarde van de portefeuille die reeds gekend zijn, de geconsolideerde ratio "financiële schuld op balanstotaal" 56% bedraagt.

Deze twee nieuwe kredieten zijn specifiek gekoppeld aan twee vastgoedactiva en maken het mogelijk om het gesyndiceerd krediet weer op een soepele wijze te gebruiken, en zo op acquisitieopportuniteiten te kunnen inspelen.Deze twee kredieten laten Banimmo toe om haar financieringsbronnen te diversifiëren en tonen ook het vertrouwen van de bankwereld in het bedrijfsmodel van Banimmo en de stevigheid van haar balans aan.In dit opzicht benadrukt Banimmo dat, na de dividendbetaling die plaats vindt op 28 mei, en rekeninghoudend met de halfjaarlijkse wijzigingen in de reële waarde van de portefeuille die reeds gekend zijn, de geconsolideerde ratio "financiële schuld op balanstotaal" 56% bedraagt.