*Gunstige evolutie van de nettohuurinkomsten die met 6,5% stijgen, ondanks de verkopen die bijdroegen tot de huurinkomsten van het boekjaar 2008.

*De belangrijke overname van een winkelgalerij in het centrum van Parijs aan het einde van het boekjaar zal bijdragen tot het behoud van de hoge huurinkomsten in 2010.

*Daling van de activiteit van de twee conferentiecentra die getroffen zijn door de crisis, die de hotelsector in het algemeen treft. Het begin van het jaar wijst op een heropleving.

*Uitstekende verkoopsprestaties door de realisatie van vier overdrachten in een bijzonder moeilijke markt. Deze operaties genereren aanzienlijke meerwaarden en creëren voor de vennootschap een gunstige financiële situatie voor nieuwe overnames.

*Lage schuldgraad, (berekend als de financiële schulden op balanstotaal), minder dan 50%.

*Netto courant resultaat(1) van €18,12 miljoen tegenover €8,71 miljoen, wat in de buurt komt van het niveau van 2007.

*Voorstel tot een gewoon brutodividend van € 1,00 per aandeel ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar.

*Gunstige evolutie van de nettohuurinkomsten die met 6,5% stijgen, ondanks de verkopen die bijdroegen tot de huurinkomsten van het boekjaar 2008. *De belangrijke overname van een winkelgalerij in het centrum van Parijs aan het einde van het boekjaar zal bijdragen tot het behoud van de hoge huurinkomsten in 2010. *Daling van de activiteit van de twee conferentiecentra die getroffen zijn door de crisis, die de hotelsector in het algemeen treft. Het begin van het jaar wijst op een heropleving. *Uitstekende verkoopsprestaties door de realisatie van vier overdrachten in een bijzonder moeilijke markt. Deze operaties genereren aanzienlijke meerwaarden en creëren voor de vennootschap een gunstige financiële situatie voor nieuwe overnames. *Lage schuldgraad, (berekend als de financiële schulden op balanstotaal), minder dan 50%. *Netto courant resultaat(1) van €18,12 miljoen tegenover €8,71 miljoen, wat in de buurt komt van het niveau van 2007. *Voorstel tot een gewoon brutodividend van € 1,00 per aandeel ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar.