-Sterke toename van de nettohuurinkomsten, waarvan de stijging met 38,8% zowel uit een goede verhuring van bestaande activa als uit de overname van nieuwe activa voortvloeit. Deze toename leidt tot een verbetering van de dekkingsratio van de recurrente bedrijfskosten.

-Goede bedrijfsresultaten van de Conferentiecentra, in het bijzonder Dolce La Hulpe, dat de verwachtingen heeft overtroffen.

-Vermindering van het aantal verkopen ten gevolge van een niet liquide markt; concretisering van enkele overname opportuniteiten.

-Netto courant resultaat van 8,71 miljoen € tegenover 22,94 miljoen €.

-Voorstel van een bruto gewoon dividend per aandeel van 1,00 € in plaats van 1,26 € hetzij een rendement van 6,7% tegenover het gemiddelde van de koersen van de laatste 30 beursdagen.

-Sterke toename van de nettohuurinkomsten, waarvan de stijging met 38,8% zowel uit een goede verhuring van bestaande activa als uit de overname van nieuwe activa voortvloeit. Deze toename leidt tot een verbetering van de dekkingsratio van de recurrente bedrijfskosten. -Goede bedrijfsresultaten van de Conferentiecentra, in het bijzonder Dolce La Hulpe, dat de verwachtingen heeft overtroffen. -Vermindering van het aantal verkopen ten gevolge van een niet liquide markt; concretisering van enkele overname opportuniteiten. -Netto courant resultaat van 8,71 miljoen € tegenover 22,94 miljoen €. -Voorstel van een bruto gewoon dividend per aandeel van 1,00 € in plaats van 1,26 € hetzij een rendement van 6,7% tegenover het gemiddelde van de koersen van de laatste 30 beursdagen.