Atlantic Certificates heeft de acquisitie gefinancierd door een private uitgifte van vastgoedcertificaten geplaatst door de Bank Degroof bij institutionele en private beleggers.

Banimmo heeft in dat kader waarborgen verleend om de huurinkomsten te verzekeren en heeft tevens zelf ingeschreven op 15% van de uitgegeven vastgoedcertificaten.

Atlantic Certificates heeft de taken van "Asset Manager" en "Property Manager" voor het gebouw toevertrouwd aan Banimmo. Het gebouw Atlantic House ontwikkelt 29.375 m² en omvat 620 parkeerplaatsen. Dit torengebouw werd progressief gerenoveerd en heeft momenteel een bezettingsgraad van 91%.

Er zijn 24 huurders die bijna allemaal een activiteit uitoefenen die verbonden is met de haven van Antwerpen. In het kader van de transactie werd het gebouw Atlantic House gewaardeerd aan €30,81 miljoen.

Atlantic Certificates heeft de acquisitie gefinancierd door een private uitgifte van vastgoedcertificaten geplaatst door de Bank Degroof bij institutionele en private beleggers.Banimmo heeft in dat kader waarborgen verleend om de huurinkomsten te verzekeren en heeft tevens zelf ingeschreven op 15% van de uitgegeven vastgoedcertificaten.Atlantic Certificates heeft de taken van "Asset Manager" en "Property Manager" voor het gebouw toevertrouwd aan Banimmo. Het gebouw Atlantic House ontwikkelt 29.375 m² en omvat 620 parkeerplaatsen. Dit torengebouw werd progressief gerenoveerd en heeft momenteel een bezettingsgraad van 91%.Er zijn 24 huurders die bijna allemaal een activiteit uitoefenen die verbonden is met de haven van Antwerpen. In het kader van de transactie werd het gebouw Atlantic House gewaardeerd aan €30,81 miljoen.