Het eerste gebouw omvat 3.753 m² en is gelegen in de Schiphollaan in Evere. Het gebouw maakt het voorwerp uit van een omvangrijke renovatie en een nieuwe huurder zal er 2.550 m² huren, voor een vaste periode van minimum 6 jaar, met de mogelijkheid om deze met 3 bijkomende jaren te verlengen.

Het tweede gebouw ontwikkelt 6.350 m² en is gelegen in de Raketstraat in Haren.

Banimmo heeft een overeenkomst gesloten met een multinational die er haar operationele activiteiten en hoofdzetel wenst te groeperen, nadat het gebouw verbouwd en vergroot zal zijn om aan de specifieke behoeften van deze huurder te beantwoorden.

Het nieuwe gebouw zal 8.242 m² omvatten en zal het voorwerp uitmaken van een lange termijn operationele leasing die bij de oplevering van de werken zal ingaan.

Deze twee operaties kaderen in de basisactiviteit van Banimmo.

Op termijn zullen ze een verhoging van de huurresultaten met zich mee brengen.

In haar constante doelstelling om vastgoedproducten aan te bieden die aan de hoogste energieprestaties en milieukwaliteiten beantwoorden, zal Banimmo voor de realisatie van deze twee gebouwen ook de beste milieunormen naleven.

Het eerste gebouw omvat 3.753 m² en is gelegen in de Schiphollaan in Evere. Het gebouw maakt het voorwerp uit van een omvangrijke renovatie en een nieuwe huurder zal er 2.550 m² huren, voor een vaste periode van minimum 6 jaar, met de mogelijkheid om deze met 3 bijkomende jaren te verlengen. Het tweede gebouw ontwikkelt 6.350 m² en is gelegen in de Raketstraat in Haren. Banimmo heeft een overeenkomst gesloten met een multinational die er haar operationele activiteiten en hoofdzetel wenst te groeperen, nadat het gebouw verbouwd en vergroot zal zijn om aan de specifieke behoeften van deze huurder te beantwoorden. Het nieuwe gebouw zal 8.242 m² omvatten en zal het voorwerp uitmaken van een lange termijn operationele leasing die bij de oplevering van de werken zal ingaan. Deze twee operaties kaderen in de basisactiviteit van Banimmo. Op termijn zullen ze een verhoging van de huurresultaten met zich mee brengen. In haar constante doelstelling om vastgoedproducten aan te bieden die aan de hoogste energieprestaties en milieukwaliteiten beantwoorden, zal Banimmo voor de realisatie van deze twee gebouwen ook de beste milieunormen naleven.