Dit maximumbedrag zal in geen geval overschreden worden. De netto-opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor de implementatie van de acquisitiepolitiek van Banimmo.

Banimmo bestudeert momenteel verschillende concrete investeringsopportuniteiten zowel in Frankrijk als in België en dit om haar portefeuille boven €400 miljoen te brengen.

Naast het bod, zal Banimmo het plafond van haar gesyndiceerd krediet op eigen initiatief verminderen om het van € 190 miljoen op € 170 miljoen te brengen.

De uitgifte van warrants laat toe om (in geval van de uitoefening ervan), naast een optimalisatie van de financiële voorwaarden, op termijn het eigen vermogen van Banimmo te versterken en de liquiditeit van het aandeel te verbeteren door de toegang van nieuwe aandeelhouders te vergemakkelijken en het aantal aandelen in omloop en de "free-float" gevoelig te verhogen.

Deze operatie laat Banimmo toe om haar groei te financieren en dit met behoud van haar financiële evenwicht. De uitoefening van alle warrants zou op termijn een kapitaalverhoging van € 51 miljoen met zich meebrengen.

De uitgifteprijs is bepaald op 101,60% van de nominale waarde van de obligaties met een bruto coupon van 5,15% jaarlijks betaalbaar op 10 juni. Het actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,78%.

Elke obligatie is voorzien van 35 warrants die elk het recht geven op de intekening op een aandeel van categorie A van Banimmo, met coupons "vvpr strip", tegen betaling van de uitoefenprijs van € 19,45, uitoefenbaar vanaf het vierde jaar.

De uitoefenprijs vertegenwoordigt een premie van 15% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan 28 april 2010.

Dit maximumbedrag zal in geen geval overschreden worden. De netto-opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor de implementatie van de acquisitiepolitiek van Banimmo. Banimmo bestudeert momenteel verschillende concrete investeringsopportuniteiten zowel in Frankrijk als in België en dit om haar portefeuille boven €400 miljoen te brengen. Naast het bod, zal Banimmo het plafond van haar gesyndiceerd krediet op eigen initiatief verminderen om het van € 190 miljoen op € 170 miljoen te brengen. De uitgifte van warrants laat toe om (in geval van de uitoefening ervan), naast een optimalisatie van de financiële voorwaarden, op termijn het eigen vermogen van Banimmo te versterken en de liquiditeit van het aandeel te verbeteren door de toegang van nieuwe aandeelhouders te vergemakkelijken en het aantal aandelen in omloop en de "free-float" gevoelig te verhogen. Deze operatie laat Banimmo toe om haar groei te financieren en dit met behoud van haar financiële evenwicht. De uitoefening van alle warrants zou op termijn een kapitaalverhoging van € 51 miljoen met zich meebrengen. De uitgifteprijs is bepaald op 101,60% van de nominale waarde van de obligaties met een bruto coupon van 5,15% jaarlijks betaalbaar op 10 juni. Het actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,78%. Elke obligatie is voorzien van 35 warrants die elk het recht geven op de intekening op een aandeel van categorie A van Banimmo, met coupons "vvpr strip", tegen betaling van de uitoefenprijs van € 19,45, uitoefenbaar vanaf het vierde jaar. De uitoefenprijs vertegenwoordigt een premie van 15% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan 28 april 2010.