-Sterke toename van de nettohuurinkomsten, waarvan de stijging met 38,8% zowel uit een goede verhuring van bestaande activa als uit de overname van nieuwe activa voortvloeit. Deze toename leidt tot een verbetering van de dekkingsratio van de recurrente bedrijfskosten.
-Goede bedrijfsresultaten van de Conferentiecentra, in het bijzonder Dolce La Hulpe, dat de verwachtingen heeft overtroffen.
-Vermindering van het aantal verkopen ten gevolge van een niet liquide markt; concretisering van enkele overname opportuniteiten.
-Netto courant resultaat van 8,71 miljoen € tegenover 22,94 miljoen €.
-Voorstel van een bruto gewoon dividend per aandeel van 1,00 € in plaats van 1,26 € hetzij een rendement van 6,7% tegenover het gemiddelde van de koersen van de laatste 30 beursdagen.

Bank Degroof was van mening dat de resultaten helemaal niet slecht waren en heeft de de verwachtingen aangepast. De rating 'accumulate' voor het aandeel blijft gehandhaafd.

Dexia heeft anderzijds slechts een neutraal advies.

-Sterke toename van de nettohuurinkomsten, waarvan de stijging met 38,8% zowel uit een goede verhuring van bestaande activa als uit de overname van nieuwe activa voortvloeit. Deze toename leidt tot een verbetering van de dekkingsratio van de recurrente bedrijfskosten. -Goede bedrijfsresultaten van de Conferentiecentra, in het bijzonder Dolce La Hulpe, dat de verwachtingen heeft overtroffen. -Vermindering van het aantal verkopen ten gevolge van een niet liquide markt; concretisering van enkele overname opportuniteiten. -Netto courant resultaat van 8,71 miljoen € tegenover 22,94 miljoen €. -Voorstel van een bruto gewoon dividend per aandeel van 1,00 € in plaats van 1,26 € hetzij een rendement van 6,7% tegenover het gemiddelde van de koersen van de laatste 30 beursdagen.Bank Degroof was van mening dat de resultaten helemaal niet slecht waren en heeft de de verwachtingen aangepast. De rating 'accumulate' voor het aandeel blijft gehandhaafd. Dexia heeft anderzijds slechts een neutraal advies.