Todd Harrison, CEO van Minyanville.com, was van mening dat de belangrijkste punten van de overeenkomst al bekend waren, zodat er van een verrassing geen sprake was.

Griekenland is volgens Harrison een symptoom van dieperliggende problemen en op zichzelf geen probleem. Hij waarschuwde meteen voor onverwachte gevolgen van het steunplan.

Hij vergeleek 2008 in bepaalde opzichten met 2010, met Griekenland als Fannie Mae, Portugal als Freddie Mac, Spanje als AIG, Argentinië als Wachovia Bank en Ierland als Lehman Brothers. Dit scenario zou er niet zo goed uitzien, maar hoeft niet noodzakelijk doorgang te vinden.

Het is volgens Harrison ook mogelijk dat Griekenland eerder met Bear Stearns moet vergeleken worden. De redding van deze zakenbank in maart 2008 gaf aanleiding tot een ontspanning op de financiële markten.

Hij vraagt zich ook af hoe de Duitse belastingbetaler gaat reageren op het feit dat ze een steunprogramma voor Griekenland moeten helpen financieren. Maar Griekenland maakt ook ander spoken wakker.

Een ketting - in dit geval de euro - is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Er kan een vlucht ontstaan richting kwaliteit, in casu de Amerikaanse dollar. Dat kan gevolgen voor de carry trades, met grote verschuivingen op de financiële markten tot gevolg.

Todd Harrison, CEO van Minyanville.com, was van mening dat de belangrijkste punten van de overeenkomst al bekend waren, zodat er van een verrassing geen sprake was. Griekenland is volgens Harrison een symptoom van dieperliggende problemen en op zichzelf geen probleem. Hij waarschuwde meteen voor onverwachte gevolgen van het steunplan. Hij vergeleek 2008 in bepaalde opzichten met 2010, met Griekenland als Fannie Mae, Portugal als Freddie Mac, Spanje als AIG, Argentinië als Wachovia Bank en Ierland als Lehman Brothers. Dit scenario zou er niet zo goed uitzien, maar hoeft niet noodzakelijk doorgang te vinden. Het is volgens Harrison ook mogelijk dat Griekenland eerder met Bear Stearns moet vergeleken worden. De redding van deze zakenbank in maart 2008 gaf aanleiding tot een ontspanning op de financiële markten. Hij vraagt zich ook af hoe de Duitse belastingbetaler gaat reageren op het feit dat ze een steunprogramma voor Griekenland moeten helpen financieren. Maar Griekenland maakt ook ander spoken wakker. Een ketting - in dit geval de euro - is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Er kan een vlucht ontstaan richting kwaliteit, in casu de Amerikaanse dollar. Dat kan gevolgen voor de carry trades, met grote verschuivingen op de financiële markten tot gevolg.