Het resultaat voor belasting en zonder buitengewone
baten en lasten bedroeg Eur 44,5 mln, iets lager dan de verwachting van Theodoor Gilissen Bankiers.

De resultaten van Bouw en Techniek kwamen uit op Eur 29,7 mln (was Eur 45 mln) vooral door hogere buitenlandse omzet. De infra resultaten bleven achter door margedruk in Nederland op Eur 24,2 mln (vorig jaar Eur 47 mln).

In vastgoed bleven de opbrengsten negatief op Eur 10,2 mln ( vorig jaar 1,2 mln positief) en PPS activiteiten boekten een winst van Eur 4,1 mln tegen Eur nihil vorig jaar.

De orderportefeuille steeg naar Eur 10.800 mln (Eur 10.400 mln). Voor geheel 2012 verwacht het bedrijf een resultaat voor belastingen en bijzondere posten van minsten Eur 100 mln.

De afboekingen betreffen de goodwill van AM van Eur 150 mln en een bedrag van Eur 247 mln voor grondposities waarvan de waarde door de lagere woningverkopen in de tijd gedaald was.

De solvabiliteit van de groep staat op 15% en er wordt aan alle bankconvenanten voldaan. Op genormaliseerde belastingbasis komt dan de winst per aandeel uit op ongeveer Eur 0,30.

Met deze afboeking heeft het bedrijf "schoon schip "gemaakt voor de komende jaren. Op de huidige waardering is de rating van Theodoor Gilissen Bankiers kopen.

Het resultaat voor belasting en zonder buitengewone baten en lasten bedroeg Eur 44,5 mln, iets lager dan de verwachting van Theodoor Gilissen Bankiers. De resultaten van Bouw en Techniek kwamen uit op Eur 29,7 mln (was Eur 45 mln) vooral door hogere buitenlandse omzet. De infra resultaten bleven achter door margedruk in Nederland op Eur 24,2 mln (vorig jaar Eur 47 mln). In vastgoed bleven de opbrengsten negatief op Eur 10,2 mln ( vorig jaar 1,2 mln positief) en PPS activiteiten boekten een winst van Eur 4,1 mln tegen Eur nihil vorig jaar. De orderportefeuille steeg naar Eur 10.800 mln (Eur 10.400 mln). Voor geheel 2012 verwacht het bedrijf een resultaat voor belastingen en bijzondere posten van minsten Eur 100 mln. De afboekingen betreffen de goodwill van AM van Eur 150 mln en een bedrag van Eur 247 mln voor grondposities waarvan de waarde door de lagere woningverkopen in de tijd gedaald was. De solvabiliteit van de groep staat op 15% en er wordt aan alle bankconvenanten voldaan. Op genormaliseerde belastingbasis komt dan de winst per aandeel uit op ongeveer Eur 0,30. Met deze afboeking heeft het bedrijf "schoon schip "gemaakt voor de komende jaren. Op de huidige waardering is de rating van Theodoor Gilissen Bankiers kopen.