De winst voor belastingen kwam uit op EUR 5,8 miljoen. De markt hield rekening met 34,7 miljoen. De fors lagere winst komt door de zwakke Nederlandse markt. BAM voelt margedruk, terwijl enkele grote projecten kampen met kostenoverschrijdingen.

ABN Amro heeft contact opgenomen met BAM en begeep dat het om projecten gaat die nog tenminste twee jaar in de boeken zijn opgenomen.

Het gaat dus niet om eenmalige lasten. De geschiedenis heeft aangetoond dat verliezen bij projecten in de loop der tijd vaak verder oplopen.

Over het hele jaar verwacht het bouwbedrijf dat het resultaat aanzienlijk lager zal zijn dan in 2012. Zorgwekkend is ook dat de kostenoverschrijdingen bij de grote projecten de komende twee jaar de resultaten negatief zullen beïnvloeden. ABN Amro heeft een neutraal advies.

De winst voor belastingen kwam uit op EUR 5,8 miljoen. De markt hield rekening met 34,7 miljoen. De fors lagere winst komt door de zwakke Nederlandse markt. BAM voelt margedruk, terwijl enkele grote projecten kampen met kostenoverschrijdingen. ABN Amro heeft contact opgenomen met BAM en begeep dat het om projecten gaat die nog tenminste twee jaar in de boeken zijn opgenomen. Het gaat dus niet om eenmalige lasten. De geschiedenis heeft aangetoond dat verliezen bij projecten in de loop der tijd vaak verder oplopen. Over het hele jaar verwacht het bouwbedrijf dat het resultaat aanzienlijk lager zal zijn dan in 2012. Zorgwekkend is ook dat de kostenoverschrijdingen bij de grote projecten de komende twee jaar de resultaten negatief zullen beïnvloeden. ABN Amro heeft een neutraal advies.