De winst voor belastingen bedroeg EUR 25 miljoen, maar werd voor een groot deel beïnvloed door herstructureringskosten. Het bedrijf boekte een nettoverlies van EUR 233 miljoen, vooral veroorzaakt door EUR 398 miljoen euro aan afschrijvingen op de vastgoedportefeuille.

Schuldpositie is verbeterd

Positief is dat de schuldpositie van het bedrijf het afgelopen kwartaal met EUR 92 miljoen verbeterde. Daarentegen verwacht BAM komend kwartaal EUR 21 miljoen aan reorganisatiekosten extra te moeten uittrekken.

Al met al rekent het bouwbedrijf nog altijd dit jaar op een winst voor belasting van ten minste EUR 100 miljoen, inclusief herstructureringskosten die worden geraamd op EUR 37 miljoen.

De derdekwartaalresultaten van BAM laten een gemengd beeld zien, het gevolg van zeer lastige marktomstandigheden. Toch vinden de analisten van ABN Amro het positief dat BAM niet afwijkt van zijn eerdere outlook voor dit jaar. Zij handhaven hun opinie houden.

De winst voor belastingen bedroeg EUR 25 miljoen, maar werd voor een groot deel beïnvloed door herstructureringskosten. Het bedrijf boekte een nettoverlies van EUR 233 miljoen, vooral veroorzaakt door EUR 398 miljoen euro aan afschrijvingen op de vastgoedportefeuille. Schuldpositie is verbeterd Positief is dat de schuldpositie van het bedrijf het afgelopen kwartaal met EUR 92 miljoen verbeterde. Daarentegen verwacht BAM komend kwartaal EUR 21 miljoen aan reorganisatiekosten extra te moeten uittrekken. Al met al rekent het bouwbedrijf nog altijd dit jaar op een winst voor belasting van ten minste EUR 100 miljoen, inclusief herstructureringskosten die worden geraamd op EUR 37 miljoen. De derdekwartaalresultaten van BAM laten een gemengd beeld zien, het gevolg van zeer lastige marktomstandigheden. Toch vinden de analisten van ABN Amro het positief dat BAM niet afwijkt van zijn eerdere outlook voor dit jaar. Zij handhaven hun opinie houden.