Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) voor incidentele lasten daalde 17% naar Eur 368mln bij een margedaling van 12,1% naar 10,3%.

De nettowinst voor incidentele lasten bedroeg Eur 121mln, -38%, per aandeel Eur 0,52 (Eur 0,75) Voor het hele jaar kwam de winst per aandeel uit op Eur 3,00, min 4%.

Het dividend per aandeel is gezet op Eur 1,80 (onveranderd). Na een impairment last(non-cash) van Eur 1,2mrd (na belasting) voor ICI en incidentele lasten van Eur 600mln bedroeg het nettoverlies Eur 1.486mln.

In het vierde kwartaal was de daling van de economische activiteiten duidelijk zichtbaar in de volumedaling. Dit gold vooral voor Specialty Chemicals en Decorative Coatings in opkomende landen.

Op grond van de verwachte afnemende groei in de eerstkomende periode zijn additionele kostenbesparende maatregelen genomen. Ook de impairment last voor ICI en National Starch betreft de verwachte afnemende groei.

De balanspositie is sterk met een nettoschuld van slechts Eur 2,2mrd, 11% van het balanstotaal en eigen vermogen op 42% van het balanstotaal.

De rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers blijft Hold in afwachting van een verbetering van de economische omstandigheden in de loop van het jaar.

Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) voor incidentele lasten daalde 17% naar Eur 368mln bij een margedaling van 12,1% naar 10,3%. De nettowinst voor incidentele lasten bedroeg Eur 121mln, -38%, per aandeel Eur 0,52 (Eur 0,75) Voor het hele jaar kwam de winst per aandeel uit op Eur 3,00, min 4%. Het dividend per aandeel is gezet op Eur 1,80 (onveranderd). Na een impairment last(non-cash) van Eur 1,2mrd (na belasting) voor ICI en incidentele lasten van Eur 600mln bedroeg het nettoverlies Eur 1.486mln. In het vierde kwartaal was de daling van de economische activiteiten duidelijk zichtbaar in de volumedaling. Dit gold vooral voor Specialty Chemicals en Decorative Coatings in opkomende landen. Op grond van de verwachte afnemende groei in de eerstkomende periode zijn additionele kostenbesparende maatregelen genomen. Ook de impairment last voor ICI en National Starch betreft de verwachte afnemende groei.De balanspositie is sterk met een nettoschuld van slechts Eur 2,2mrd, 11% van het balanstotaal en eigen vermogen op 42% van het balanstotaal. De rating van volgens Theodoor Gilissen Bankiers blijft Hold in afwachting van een verbetering van de economische omstandigheden in de loop van het jaar.