De voorbereidingen voor het toepassen van de Basel II F-IRB benadering per 1 januari 2010 vorderen naar wens. De implementatie van F-IRB zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de kapitaalratio's met circa 2 procentpunten.

Meer dan andere banken, financiert Van Lanschot haar kredietverlening met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit wordt uitgedrukt in de fundingratio, die per 31 maart 2009 86,2% bedroeg (loan to deposit ratio van 116%).

Ondanks de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille is de impact van de recessie voelbaar en ziet de bank de kredietverliezen oplopen.

Nieuwe kredieten in 2009, met name in de zakelijke sector, worden verstrekt tegen betere marges dan voorheen. Het effect van deze marges wordt tenietgedaan door de hoge tarieven die vanwege de marktomstandigheden moeten worden betaald op deposito's en spaarrekeningen.

Door haar hoge fundingratio heeft Van Lanschot relatief veel last van deze hoge creditrentes. De provisie-inkomsten bleven onder druk staan in de eerste drie maanden van het jaar.

Door de aanhoudende onrust op de aandelenmarkten zijn beleggers nog steeds terughoudend met het doen van effectentransacties en de gedaalde aandelenkoersen leiden tot lagere beheerprovisies.

Het brutoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009, vóór bijzondere waardeverminderingen, was positief. Het nettoresultaat na de bijzondere waardeverminderingen voor het eerste kwartaal was negatief.

De voorbereidingen voor het toepassen van de Basel II F-IRB benadering per 1 januari 2010 vorderen naar wens. De implementatie van F-IRB zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de kapitaalratio's met circa 2 procentpunten. Meer dan andere banken, financiert Van Lanschot haar kredietverlening met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit wordt uitgedrukt in de fundingratio, die per 31 maart 2009 86,2% bedroeg (loan to deposit ratio van 116%). Ondanks de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille is de impact van de recessie voelbaar en ziet de bank de kredietverliezen oplopen. Nieuwe kredieten in 2009, met name in de zakelijke sector, worden verstrekt tegen betere marges dan voorheen. Het effect van deze marges wordt tenietgedaan door de hoge tarieven die vanwege de marktomstandigheden moeten worden betaald op deposito's en spaarrekeningen. Door haar hoge fundingratio heeft Van Lanschot relatief veel last van deze hoge creditrentes. De provisie-inkomsten bleven onder druk staan in de eerste drie maanden van het jaar. Door de aanhoudende onrust op de aandelenmarkten zijn beleggers nog steeds terughoudend met het doen van effectentransacties en de gedaalde aandelenkoersen leiden tot lagere beheerprovisies. Het brutoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009, vóór bijzondere waardeverminderingen, was positief. Het nettoresultaat na de bijzondere waardeverminderingen voor het eerste kwartaal was negatief.