Eigen vermogen gedaald naar EUR 8,5 miljard (versus EUR 9,8 miljard), EUR 37,65 per aandeel (versus EUR 42,27 per aandeel), vooral door terugbetalingen aan aandeelhouders in 2013 en lagere ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille, gedeeltelijk gecompenseerd door ingehouden winsten.

Verzekeringssolvabiliteit 207%; Groepssolvabiliteit 214%

Nettokaspositie Algemene Rekening EUR 1,9 miljard (versus EUR 1,2 miljard)

Eigen vermogen gedaald naar EUR 8,5 miljard (versus EUR 9,8 miljard), EUR 37,65 per aandeel (versus EUR 42,27 per aandeel), vooral door terugbetalingen aan aandeelhouders in 2013 en lagere ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille, gedeeltelijk gecompenseerd door ingehouden winsten. Verzekeringssolvabiliteit 207%; Groepssolvabiliteit 214% Nettokaspositie Algemene Rekening EUR 1,9 miljard (versus EUR 1,2 miljard)