Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Op heel korte termijn moet men nu fundamentele keuzes maken : houden we Griekenland binnen de Unie, ja of neen. Indien ja, dan moeten we ons politiek als een Unie gedragen en stoppen met ellenlange, nietszeggende persmededelingen de wereld in te sturen, maar een duidelijk plan te tonen waar iedere lidstaat achter staat, zowel diegene die bijdragen, als diegene die besparen. Hier wringt echter het schoentje : er is geen politiek-sociale integratie in Europa. Hierdoor voelt het oneerlijk aan een bijdrage te moeten leveren aan een land waar bijvoorbeeld minder lang gewerkt dient te worden tot op de pensioengerechtigde leeftijd."

Duitsland heeft hier als enige land de sleutel in handen. Het land heeft er echter alle baat bij om de zieke patienten zo lang mogelijk aan de machine te laten liggen.

Verstraete: "Hierdoor daalt de waarde van de euro, met een exportstimulerende werking tot gevolg en daalt de rente die Duitste bedrijven moeten betalen voor leningen. Enkel op het moment dat Duitsland instemt met een hogere rente en hogere euro kan een oplossing gevonden worden, maar de tijd dringt! De politiek van het voor zich uitschuiven van de problemen in de hoop dat de markten kalmeren werkt niet. "

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Op heel korte termijn moet men nu fundamentele keuzes maken : houden we Griekenland binnen de Unie, ja of neen. Indien ja, dan moeten we ons politiek als een Unie gedragen en stoppen met ellenlange, nietszeggende persmededelingen de wereld in te sturen, maar een duidelijk plan te tonen waar iedere lidstaat achter staat, zowel diegene die bijdragen, als diegene die besparen. Hier wringt echter het schoentje : er is geen politiek-sociale integratie in Europa. Hierdoor voelt het oneerlijk aan een bijdrage te moeten leveren aan een land waar bijvoorbeeld minder lang gewerkt dient te worden tot op de pensioengerechtigde leeftijd." Duitsland heeft hier als enige land de sleutel in handen. Het land heeft er echter alle baat bij om de zieke patienten zo lang mogelijk aan de machine te laten liggen. Verstraete: "Hierdoor daalt de waarde van de euro, met een exportstimulerende werking tot gevolg en daalt de rente die Duitste bedrijven moeten betalen voor leningen. Enkel op het moment dat Duitsland instemt met een hogere rente en hogere euro kan een oplossing gevonden worden, maar de tijd dringt! De politiek van het voor zich uitschuiven van de problemen in de hoop dat de markten kalmeren werkt niet. "