Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Op 5.9% staat de rente op Ierrs staatspapier opnieuw rond het hoogtepunt bereikt tijdens de eerste eurocrisis. Deze vicieuze cirkel vergroot het probleem alleen maar. Een duurdere financieringskost voor het staatspapier maakt het probleem duidelijk groter! Op dit ogenblik is de besmetting naar de Zuidelijke europese periferie (Spanje, Italië) eerder beperkt."

Het helpt investeerders er wel aan te herinneren dat niettegenstaande de op het eerste zicht aantrekkelijke rendement het investeren in de PIIGS een risicovolle aangelegenheid blijft. Verstraete: "De gevolgen op de euro en het vertrouwen in de aandelenmarkten zal er in de komende weken ook verder onder lijden."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Op 5.9% staat de rente op Ierrs staatspapier opnieuw rond het hoogtepunt bereikt tijdens de eerste eurocrisis. Deze vicieuze cirkel vergroot het probleem alleen maar. Een duurdere financieringskost voor het staatspapier maakt het probleem duidelijk groter! Op dit ogenblik is de besmetting naar de Zuidelijke europese periferie (Spanje, Italië) eerder beperkt." Het helpt investeerders er wel aan te herinneren dat niettegenstaande de op het eerste zicht aantrekkelijke rendement het investeren in de PIIGS een risicovolle aangelegenheid blijft. Verstraete: "De gevolgen op de euro en het vertrouwen in de aandelenmarkten zal er in de komende weken ook verder onder lijden."